PRIVACY BELEID

STRATEGIE TOT CREATIE

Inleiding
2BLOOM neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@weare2bloom.nl.

Wie is 2BLOOM?
2BLOOM is de eenmanszaak 2BLOOM Weert Eenmanszaak (KVK-nummer 77575679) gevestigd te Weert en 2BLOOM Concepts Eenmanszaak gevestigd te Susteren (KVK-nummer 77284771). Hierna te noemen, 2BLOOM. Wanneer 2BLOOM jouw persoonsgegevens verwerkt, is 2BLOOM de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt 2BLOOM jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor 2BLOOM persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens 2BLOOM voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door 2BLOOM worden bewaard.

Financiële administratie
De gegevens die door 2BLOOM worden gebruikt zijn: bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC). De juridische grondslag hiervan is wettelijke verplichting en de bewaartermijn is 1 jaar, mits het samenwerkingsverband niet wordt beëindigd.

Dienstverlening
De gegevens die door 2BLOOM gebruikt worden zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, alle gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens het uitvoeren van de dienst gegenereerd worden. De juridische grondslag hiervan is het uitvoeren van de overeenkomst en de bewaartermijn is 1 jaar, mits het samenwerkingsverband niet wordt beëindigd.

Facturatie
De gegevens die door 2BLOOM worden gebruikt zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden. De juridische grondslag hiervan is uitvoering van de overeenkomst en de bewaartermijn is 1 jaar, mits het samenwerkingsverband niet wordt beëindigd.

CRM
De gegevens die door 2BLOOM gebruikt worden zijn: naam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, social media account en telefoonnummer. De juridische grondslag is gerechtvaardigd belang in combinatie met een commercieel belang en de bewaartermijn is 1 jaar, mits het samenwerkingsverband niet wordt beëindigd.


Marketing
De gegevens die door 2BLOOM gebruikt worden zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, social media account en het user ID. De juridische grondslag is gerechtvaardigd belang in combinatie met een commercieel belang en de bewaartermijn is 1 jaar, mits het samenwerkingsverband niet wordt beëindigd.

Website
De gegevens die door 2BLOOM gebruikt worden zijn: surfgedrag en locatie. De juridische grondslag is gerechtvaardigd belang om doeleinde te bereiken en de bewaartermijn is 1 jaar, mits het samenwerkingsverband niet wordt beëindigd.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
2BLOOM heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage en wijzigen persoonsgegevens. Als je inzage wilt in de persoonsgegevens die bij 2BLOOM over je zijn vastgelegd kun je hiertoe een verzoek doen bij 2BLOOM. Je kunt vervolgens een verzoek indienen tot wijziging, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van de gegevens.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om 2BLOOM te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van 2BLOOM of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van 2BLOOM te verkrijgen. 2BLOOM zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat 2BLOOM je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door 2BLOOM
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@weare2bloom.nl. 2BLOOM zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat 2BLOOM een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien 2BLOOM je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en 2BLOOM.
Tevens kan het zijn dat 2BLOOM verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt 2BLOOM ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van 2BLOOM worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van 2BLOOM worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop 2BLOOM je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@weare2bloom.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop 2BLOOM jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@weare2bloom.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

[insta-gallery id="1"]

2BLOOM

Heb je nog vragen of wil jij graag met ons samenwerken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

CONTACT

MAIL: info@weare2bloom.nl
WEERT: +31 (0)6 29 13 40 05
SUSTEREN: +31 (0)6 83 99 05 24

ZAKELIJK

WEERT
KVK: 77575679
BTW: NL003209928B37

SUSTEREN
KVK: 77284771
BTW: NL003173979B83